Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Wspieranie Polonii poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych

Wspieranie Polonii poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych

06.02.16

Opieka Senatu nad Polonią i Polakami za granicą ma być realizowana poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi poprzez zlecanie im przez Senat zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji - tak zakłada projekt nowej senackiej ustawy.

 

articleImage: Wspieranie Polonii poprzez dotacje dla organizacji pozarządowych Fot. Flickr/Pawel Marchewka/Źródło - Pawel Marchewka's photostream/Lic. CC by

Senat w pomaganiu Polonii chciałby jak najmniej ingerować w system prawa. Za najbardziej właściwy akt prawny senatorowie uznali ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która w dotychczasowym brzmieniu dotyczy co do zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi organów administracji publicznej. A więc przede wszystkim organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego.
W myśl projektu opieka Senatu nad Polonią i Polakami za granicą będzie realizowana poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi .
Współpraca polegać będzie na zlecaniu realizacji zadań publicznych finansowanych z części budżetu państwa dotyczącej Kancelarii Senatu.
Uregulowanie w projekcie ustawy opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą będzie spełnieniem wymogu płynącego z art. 216 ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którym środki finansowe na cele publiczne są gromadzone i wydatkowane w sposób określony w ustawie.
Według autorów projektu wykonywanie zadań związanych ze wspieraniem Polonii koresponduje z wyrażoną w art. 6 ust. 2 Konstytucji zasadą udzielania przez Rzeczpospolitą Polską pomocy
Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym.
 

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o Karcie Polaka. Komentarz
 • rzetelna i aktualna wiedza
 • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Senat RP
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • MSZ będzie nadal zarządzać pieniędzmi dla Polonii

  Obrazek do artykułu: MSZ będzie nadal zarządzać pieniędzmi dla Polonii

  Senatorowie odrzucili w piątek poprawkę do ustawy budżetowej na 2015 rok, zakładającą że dysponentem rezerwy celowej w wysokości 60,5 mln złotych, przeznaczonych na współpracę z Polonią i Polakami za granicą, będzie szef Kancelarii Senatu. Więcej

 • Senatorowie wolą pojęcie "Polonia" niż "diaspora"

  Obrazek do artykułu: Senatorowie wolą pojęcie

  Senatorowie i organizacje polonijne sprzeciwiają się użyciu pojęcia "Diaspora", zamiast terminu "Polonia" w projekcie nowej strategii rządu dla Polaków mieszkających za granicą. MSZ nie wyklucza zmian, które będą uwzględnione w ostatecznej wersji... Więcej

 • Senat pracuje nad projektem ustawy o języku migowym

  Obrazek do artykułu: Senat pracuje nad projektem ustawy o języku migowym

  Projekt nowelizacji zmierza do nałożenia obowiązku udostępniania usługi komunikowania się oraz świadczenia usług tłumacza języka migowego również na jednostki systemu ratownictwa medycznego, Policję, straż gminną oraz Państwową Straż Pożarną. Więcej

 • Upadłość możliwa częściej niż raz na 10 lat

  Jednym ze skutków przeprowadzenia postępowania upadłościowego może być umorzenie zobowiązań upadłego, których nie udało się zaspokoić w postępowaniu upadłościowym, pomimo iż przeprowadzono likwidację majątku dłużnika. Ustawodawca wprowadził jednak... Więcej

 • Projekt: zmiany w zasadach rejestracji zwierząt

  Obrazek do artykułu: Projekt: zmiany w zasadach rejestracji zwierząt

  Opublikowano rządowy projekt ustawy, doprecyzowujący m.in. przepisy o rejestracji zwierząt koniowatych oraz zmniejszający obciążenia administracyjne posiadaczy niektórych zwierząt gospodarskich. Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE