Strona główna » Wiadomości » Analizy i komentarze » Wykładnia kluczowa dla teorii i praktyki prawa

Wykładnia kluczowa dla teorii i praktyki prawa

10.01.17

Wszystko, co się w nauce i praktyce prawniczej czyni, albo wprost polega na wykładni, albo jej dotyczy, albo wykładnię rozwija, albo wykładnię przejawia, albo wykładnię uwzględnia, albo ją po prostu warunkuje – pisze prof. Maciej Zieliński z Uniwersytetu Szczecińskiego.

articleImage: Wykładnia kluczowa dla teorii i praktyki prawa fot. Thinkstock

Jak podkreśla autor opublikowanego właśnie kolejnego wydania książki Wykładnia prawa. Zasady - reguły - wskazówki, w problematyce wykładni ześrodkowują się bowiem nieomal wszystkie problemy nauki prawa i praktyki prawniczej.

- Cywilista, który wskazuje na relację między typami praw ograniczonych, wykładnię uwzględnia. Karnista, który wprowadza pojęcie negatywnych znamion przestępstwa, wykładnię warunkuje. Sędzia, wydając wyrok w sprawie o rozbój, korzysta z wykładni dokonanej przez siebie uprzednio, tak samo jak urzędnik, który akceptuje skorzystanie przez kogoś z ulg podatkowych, Trybunał Konstytucyjny stwierdzający niezgodność ustawy z Konstytucją, minister, który podważa decyzję rektora uczelni, i wójt gminy ogłaszający pogotowie przeciwpowodziowe, i wierzyciel, który wnosi pozew do sądu, i obywatel, który uważa, że ograniczono jego prawo wyborcze albo że bezpodstawnie nakazano mu pomalowanie płotu itp. Można więc wręcz sformułować twierdzenie, że cała działalność prawnicza albo z wykładni korzysta, albo wykładnię kształtuje – zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w aspekcie praktycznym. Ogólny teoretyk prawa, pisząc o kolejności stosowania reguł wykładni, wykładnię charakteryzuje – czytamy we wstępie do książki.

Wykładnia prawa. Zasady - reguły - wskazówkiJak podkreśla wydawca, siódme wydanie pierwszego w polskiej literaturze podręcznikowego opracowania wykładni prawa łączy podbudowę teoretyczną z dyrektywami praktycznej interpretacji tekstów prawnych. Dyrektywy te są tak powiązane, że wskazując zarówno kolejność czynności interpretacyjnych, jak i sposób ich realizacji, pozwalają skutecznie urzeczywistniać proces pozyskiwania (odtwarzania) jednoznacznych norm postępowania z różnorakich przepisów prawnych.

Publikacja skierowana jest zarówno do tych czytelników, których interesuje warstwa teoretyczna zagadnienia, jak i do tych, którzy szukają w wykładni prawa warstwy praktycznej, a zatem do: studentów, aplikantów i prawoznawców (zwłaszcza przedstawicieli dyscyplin szczegółowych), legislatorów, sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy; również do nieprawników (w tym także urzędników), którym znacznie przybliża złożoną istotę wykładni prawa i wspomaga sam proces rozumienia tekstów prawnych.

W roku 2002 książka została wyróżniona najwyższą nagrodą przyznawaną przez Wydział I Polskiej Akademii Nauk - nagrodą im. Leona Petrażyckiego.

Maciej Zieliński - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Katedry Tworzenia i Wykładni Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, doktor honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego; zajmuje się zagadnieniami teorii prawa, metodologii prawa i prawoznawstwa, a przede wszystkim problematyką interpretacji (wykładni) prawa i redagowania tekstów prawnych; jego prace naukowe, opublikowane samodzielnie lub wespół z innymi twórcami z ośrodków poznańskiego i szczecińskiego teorii i filozofii prawa, mają charakter oryginalny i pionierski i w większości weszły na trwałe do kanonu literatury prawniczej.

Więcej o publikacji>>
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: profinfo

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE