Strona główna » Wiadomości » Analizy i komentarze » Wywłaszczenie tylko za słusznym odszkodowaniem

Wywłaszczenie tylko za słusznym odszkodowaniem

13.03.18

W czasie negocjacji, które muszą poprzedzić nabycie nieruchomości przez wywłaszczenie, należy negocjować odszkodowanie, które pokryje chociażby częściowo wszystkie generowane przez nie koszty - radzi dr hab. Magdalena Habdas współautorka komentarza do Kodeksu cywilnego.

articleImage: Wywłaszczenie tylko za słusznym odszkodowaniem fot. Thinkstock

Kto może pozbawić właściciela nieruchomości?
Wywłaszczenie nieruchomości to niewątpliwie jedna z najbardziej dotkliwych form ingerencji w prawo własności, prowadząca najczęściej do całkowitego pozbawienia właściciela jego prawa do gruntu. Niemniej jednak biorąc pod uwagę fakt, że grunty są dobrem rzadkim, a ich prywatna własność nie zawsze umożliwia realizację lub ochronę celów o charakterze publicznym, ponadjednostkowym, w większości demokratycznych państw dopuszcza się stosowanie instytucji wywłaszczenia.

Dzień Edukacji Prawnej 15 marca 2018 roku

W regulacjach prawnych dotyczących wywłaszczenia w poszczególnych państwach występuje wiele różnic, lecz co do zasady wywłaszczenie dopuszczalne jest, gdy spełnione są przynajmniej dwie podstawowe przesłanki. Pierwszą z nich jest wymóg, aby wywłaszczenie dokonane było w interesie publicznym, dla realizacji celu publicznego lub dla zapewnienia publicznych korzyści. Drugą przesłanką jest wypłata pełnego, słusznego lub sprawiedliwego odszkodowania. W Konstytucji RP, zgodnie z art. 21 wskazano, że Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia (ust. 1), a wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem (ust. 2). Więcej>>

Już w czwartek Dzień Edukacji Prawnej>>

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I Piotr Zakrzewski  Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna>>
 

 

 

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE