Strona główna » Wiadomości » Analizy i komentarze » Zabezpieczenie zapłaty dobrą gwarancją wierzytelności

Zabezpieczenie zapłaty dobrą gwarancją wierzytelności

01.09.15

Banki, ubezpieczyciele i inne podmioty, gdy dokonują czynności mogących się wiązać z zaangażowaniem środków własnych, muszą zbadać czy podmiot, wobec którego zaangażują się finansowo, posiada zdolność do wywiązania się wobec nich z zobowiązań – pisze Izabela Heropolitańska.

articleImage: Zabezpieczenie zapłaty dobrą gwarancją wierzytelności fot. Thinkstock

W wydanej niedawno przez Wolters Kluwer książce pt. PRAWNE ZABEZPIECZENIA ZAPŁATY WIERZYTELNOŚCI autorka podkreśla, że podstawową gwarancją spłaty długu jest przede wszystkim dobra sytuacja gospodarcza, majątkowa i finansowa dłużnika oraz terminowość w wywiązywaniu się z zobowiązań wobec wierzyciela.
- Z drugiej jednak strony wierzyciele zapewniają sobie określone prawne gwarancje, umożliwiające im odzyskanie części lub całości długu w przypadku, gdyby jego spłata z uzyskiwanych przez dłużnika dochodów nie była możliwa – czytamy we wstępie do publikacji. Jej autorka dodaje, że prawne zabezpieczenia mogą być ustanowione przed oraz po powstaniu wierzytelności. - Ta druga możliwość powinna być stosowana, jeżeli spłata wierzytelności jest zagrożona z powodu złego stanu majątkowego dłużnika - podkreśla.Jak dodaje wydawca, w książce omówiono wszystkie prawne zabezpieczenia wierzytelności osobistych, takich jak poręczenie, weksel in blanco i przelew wierzytelności, oraz rzeczowych - takich jak hipoteka, zastaw i przewłaszczenie. Uwzględnione zostały także zabezpieczenia mniej znane, do których należą zastaw finansowy czy oświadczenie patronackie.
Problematyka prawnych zabezpieczeń wierzytelności przedstawiona została zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Wskazano zalety i wady poszczególnych zabezpieczeń, zamieszczono opisy różnorodnych kazusów oraz propozycje konkretnych zapisów umownych. W drugiej części publikacji przytoczono tezy orzeczeń sądowych dotyczące poszczególnych rodzajów zabezpieczeń.
Według autorki i wydawcy, odbiorcami książki mogą być osoby zajmujące się udzielaniem kredytów, pożyczek, gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz osoby sprzedające towary i usługi w tzw. kredycie kupieckim.

Izabela Heropolitańska to wieloletni pracownik Banku Polska Kasa Opieki S.A.; wykładowca w Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów, ICC Polska, Bankowym Ośrodku Doradztwa i Edukacji, Akademii Wiedzy Użytecznej oraz w wielu bankach i innych instytucjach; członek zarządu Fundacji na Rzecz Kredytu Hipotecznego; arbiter Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich; rzeczoznawca i konsultant z zakresu prawa wekslowego i czekowego, gwarancji bankowych i prawnych zabezpieczeń. Jest autorką i współautorką ponad dwudziestu wielokrotnie wznawianych książek z dziedziny bankowości, a także analiz prawnych ukazujących się w Profesjonalnym Serwisie Bankowym.

Więcej o książce>>> 
 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: profinfo

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE