Strona główna » Wiadomości » Omówienia orzeczeń » Zamówienie z wolnej ręki gdy jest tylko jeden wykonawca

Zamówienie z wolnej ręki gdy jest tylko jeden wykonawca

15.02.13

Zastosowanie przez zamawiającego innego trybu niż przetarg nieograniczony lub ograniczony musi mieć uzasadnienie w konkretnym przepisie prawa dopuszczającym możliwość zastosowania takiego wyjątkowego trybu. Do oceny czy zachodzi taki wyjątkowy wypadek należy stosować wykładnię zawężającą a nie rozszerzającą - orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 3 sierpnia 2012 r.

articleImage: Zamówienie z wolnej ręki gdy jest tylko jeden wykonawca fot. Thinkstock
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy - Prawo zamówień publicznych, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki między innymi, jeżeli zachodzi okoliczność, w związku z którą dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów i w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Zdaniem sądu (V Ca 1281/12) zamówienie z wolnej ręki w świetle przytoczonego przepisu to zatem tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia tylko po negocjacjach z jednym wykonawcą. Podstawą do zastosowania tego trybu jest więc wykazanie, że w danej konkretnej sprawie mamy do czynienia właśnie z jednym wykonawcą (tak też w wyroku NSA z 6 kwietnia 2006 r., sygn. akt II GSK 7/06).

 

 

Anna Stańczuk 15.02.13
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE