Strona główna » Wiadomości » Aktualności » Zmiana ustawy o podatku dochodowym

Zmiana ustawy o podatku dochodowym

18.11.08
W dniu 6 listopada 2008 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta przewiduje szereg istotnych zmian dla podatników.
W pierwszej kolejności należy wspomnieć o regulacjach likwidujących naruszenia prawa wspólnotowego. Nowe rozwiązania:
 • wprowadzają możliwość łącznego opodatkowania dochodów małżonków nierezydentów, przy spełnieniu warunków określonych w ustawie,
 • obejmują zryczałtowaną 10% stawką podatku dochodowego zagraniczne wygrane oraz wprowadzają (analogiczne do polskich) zwolnienia z podatku dochodowego niektórych zagranicznych wygranych,
 • umożliwiają zagranicznym usługodawcom opodatkowanie uzyskanych dochodów wg skali podatkowej.

Wprowadzone regulacje w zakresie likwidacji naruszeń prawa wspólnotowego mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2008 r.

Powołana ustawa umożliwia odliczenia od dochodu lub podatku składek zapłaconych na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do zagranicznych systemów ubezpieczeniowych (państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej). Rozwiązania te stanowiące wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn akt K 18/06), także będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2008 r.

Ustawa przewiduje także nowe rozwiązania w zakresie tzw. ulgi prorodzinnej. Od dnia 1 stycznia 2009 r. z odliczenia, oprócz rodziców, będą mogli korzystać także opiekunowie prawni dziecka oraz osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej.

Ponadto rozszerzono zakres tzw. ulgi odsetkowej na odsetki od kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę kredytu (pożyczki) refinansowego oraz na odsetki od kredytu konsolidacyjnego. Nowe rozwiązania będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2008 r.

Zlikwidowano ulgę meldunkową, z zachowaniem praw nabytych, wprowadzając jednocześnie zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości jeżeli, w okresie 2 lat od dnia zbycia, przychód uzyskany z tego zbycia podatnik przeznaczy, na określone w ustawie własne cele mieszkaniowe.

Ustawa przewiduje także zmiany w zakresie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przyjęte zmiany uwzględnią możliwość przekazania 1% podatku w sytuacji złożenia przez podatnika korekty zeznania podatkowego najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu przewidzianego dla składania zeznań podatkowych.

W odniesieniu do przedsiębiorców zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych ustawa ta przewiduje szereg korzystnych zmian, które powinny przyczynić się do poprawy funkcjonowania przedsiębiorców.

Do najistotniejszych zmian, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2009 r. zaliczyć należy:

 • zrównanie w skutkach podatkowych kredytów (pożyczek) waloryzowanych kursem waluty obcej z kredytami (pożyczkami) udzielanymi w walucie obcej,
 • uznanie za koszty podatkowe poniesionych kosztów zaniechanych inwestycji,
 • zmniejszenie wysokości tzw. odsetek amortyzacyjnych,
 • możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne w ujęciu memoriałowym,
 • uznanie za koszt podatkowy kosztów wytworzenia lub ceny nabycia produktów spożywczych przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Od 1 stycznia 2010 r. zlikwidowana zostanie podwójna zaliczka wpłacana w ostatnim miesiącu (kwartale) roku podatkowego.

Na podstawie powołanej nowelizacji osoby fizyczne, które wybrały opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zachowują prawo do opodatkowania w tej formie do końca roku podatkowego bez względu na wysokość przychodu uzyskanego w tym roku podatkowym.

Obecnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Finansów

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Już we wrześniu mandat zapłacimy kartą

  Obrazek do artykułu: Już we wrześniu mandat zapłacimy kartą

  W przyszłym tygodniu Sejm rozpatrzy projekt, który pozwala na płacenia mandatu karnego kartą płatniczą, o ile funkcjonariusz ją nakładający dysponuje odpowiednim urządzeniem i poinformuje kierowcę o takiej możliwości. Więcej

 • MS nie zmieni przepisów o karach za utrudnianie kontaktów z dziećmi

  Obrazek do artykułu: MS nie zmieni przepisów o karach za utrudnianie kontaktów z dziećmi

  Zdaniem sędziów rodzinnych i rzecznika praw obywatelskich obowiązujące obecnie przepisy nie pozwalają na skuteczne egzekwowanie kar za utrudniania drugiemu rodzicowi kontaktów z dzieckiem. Resort sprawiedliwości twierdzi jednak, że nie jest tak źle i... Więcej

 • Kolejna polska firma korzysta ze wsparcia planu Junckera

  Obrazek do artykułu: Kolejna polska firma korzysta ze wsparcia planu Junckera

  W ramach wspierania szybko rozwijających się firm i tworzenia nowych miejsc pracy Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udzielił firmie Sits kredytu w wysokości 67 mln PLN (ok. 16 mln EUR) na budowę nowego zakładu produkcji mebli tapicerowanych w... Więcej

 • Ubezpieczyciele mają chronić dane klientów

  Obrazek do artykułu: Ubezpieczyciele mają chronić dane klientów

  Ubezpieczyciele – jako podmioty, które w związku z prowadzoną działalnością przetwarzają duże ilości danych osobowych – są zobowiązani do zabezpieczania zebranych informacji w najlepszy możliwy sposób – również przez szyfrowanie, które w obliczu... Więcej

 • Kradzież ponad 400 zł będzie przestępstwem

  Obrazek do artykułu: Kradzież ponad 400 zł będzie przestępstwem

  Minister sprawiedliwości chce obniżyć z 500 do 400 zł granicę, powyżej której kradzież będzie przestępstwem. Ma to przyczynić się do skuteczniejszej walki z plagą drobnych kradzieży, przywłaszczeń, paserstwa bądź zniszczenia cudzej rzeczy, która... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE