Strona główna » Wiadomości » Nowe prawo » Zmiany w prawie o praniu pieniędzy już obowiązują

Zmiany w prawie o praniu pieniędzy już obowiązują

13.07.18

W piątek wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która ma zwiększyć efektywność krajowego systemu przeciwdziałania tym zjawiskom.

articleImage: Zmiany w prawie o praniu pieniędzy już obowiązują fot. Thinkstock

Celem ustawy jest dostosowanie polskiego systemu prawnego do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i zmieniającej dyrektywę 2009/101/WE (COM(2016) 450 final) oraz znowelizowanych zaleceń Financial Action Task Force (FATF), a także zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Obowiązki dla podmiotów obowiązanych

Adresatami ustawy są przede wszystkim tzw. instytucje obowiązane. Z tym, że zdecydowanie więcej podmiotów niż dotychczas  będzie musiało przestrzegać jej przepisów. Określony w ustawie katalog instytucji obowiązanych uwzględnia regulację dyrektywy 2015/849, w której wskazano kategorie podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Czytaj także: Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy już obowiązuje. Firmy muszą wyznaczyć dyrektorów AML>>

W ustawie doprecyzowano zakres, w jakim obowiązki instytucji obowiązanych spoczywają na stowarzyszeniach posiadających osobowość prawną oraz fundacjach, wskazując, że dotyczy on wyłącznie przypadków przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 tys. euro. Próg 10 tys. euro został skorelowany z progiem 10 000 euro wskazanym w dyrektywie 2015/849.

Ustawa>>

Mniej obowiązków dla prawników
W ustawie ograniczony został zakres, w jakim adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni oraz doradcy podatkowi będą podlegać obowiązkom związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Z kolei rozszerzeniu uległ katalog transakcji, w związku z którymi na notariuszach będą spoczywać obowiązki instytucji obowiązanych, co wynika z praktycznych doświadczeń stosowania dotychczasowych przepisów.

Czytaj: Prawo antyterrorystyczne między wolnością i bezpieczeństwem>>

Biznes obawia się zmian
Wchodząca w życie ustawa wzbudza obawy środowisk, ponieważ ich zdaniem zawiera niejasne sformułowania i nieprecyzyjne definicje. - Dominowało dążenie by ustawa jak najszybciej weszła w życie. Efektem tego pośpiechu związanego z koniecznością dotrzymania unijnego terminu jest także krótkie vacatio legis ustawy, bo tylko trzymiesięczne. Niemal wszystkie organizacje zrzeszające przedsiębiorców to krytykowały, że to jest za mało czasu na przygotowanie się do tak rozległych i trudnych zmian - mówi Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan. I wymienia działania, które muszą być przeprowadzone w związku z tą zmianą w instytucjach obowiązanych: zmiana aplikacji sprzedażowych, systemów IT obsługi, systemów używanych do przeciwdziałania praniu pieniędzy, procedur operacyjnych, procedur sprzedażowych, procedur obsługi świadczeń, dokumentów sprzedażowych, świadczeniowych i procesu szkoleń wewnętrznych. Więcej>>


Działania antyterrorystyczne. Komentarz>>

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE