Strona główna » Wiadomości » Nowe prawo » Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

23.05.12

W Dzienniku Ustaw z 18 maja 2012 r. opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

articleImage: Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych fot. Thinkstock

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) w art. 24 nadaje Radzie Ministrów prawo do przyjęcia rządowego programu pomocy społecznej mającego na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. Szczegółowe warunki realizacji programu winny zostać określone w rozporządzeniu wydanym przez Radę Ministrów.
Rozporządzenie z 9 maja 2012 r. określa szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
Prawo pomocy przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu i przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie.
Niniejsza pomoc realizowane jest z budżetu państwa i jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy.
Rozporządzenie wwszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. poz. 551)

 

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 21 maja 2012 r.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE