Strona główna » Wiadomości » Analizy i komentarze » Zwykłe meble to majątek wspólny, antyki już nie

Zwykłe meble to majątek wspólny, antyki już nie

01.09.17

Przy podziale majątku małżeńskiego przedmioty zwykłego urządzenia domowego są objęte wspólnością majątkową niezależnie od tego, kiedy i jak zostały nabyte. Ale nie dotyczy to antyków, obrazów i innych cennych przedmiotów – piszą sędziowie Krystyna Skiepko i Jacek Ignaczewski.

articleImage: Zwykłe meble to majątek wspólny, antyki już nie fot. Thinkstock

Jak przypominają autorzy najnowszego Komentarza do spraw o podział majątku wspólnego małżonków, artykuł 34 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością majątkową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Autorzy podkreślają, że termin „przedmioty zwykłego urządzenia domowego”, użyty w tym przepisie jest węższy od terminu „przedmioty urządzenia domowego”, którym posługuje się art. 939 par. 1 Kodeksu cywilnego, regulujący tzw. zapis naddziałowy małżonka dziedziczącego z ustawy po współmałżonku. – Ponieważ termin ten obejmuje przedmioty „zwykłego” urządzenia domowego, przy jego stosowaniu właściwe są mierniki z natury obiektywne – stwierdzają autorzy.

Jak podkreślają, przedmiotami zwykłego urządzenia domowego są więc jedynie rzeczy ruchome, stanowiące standardowe wyposażenie mieszkania przeciętnej rodziny, powszechnie dostępne i normalnie używane w typowym gospodarstwie domowym w danym czasie. - Przedmiotami takimi są meble, naczynia kuchenne i stołowe, lodówki, pralki, odkurzacze, aparaty radiowe i telewizyjne itp. Nie należą zaś do nich meble antyki, cenne obrazy i inne dzieła sztuki ani wszystkie inne przedmioty, które w przeciętnym gospodarstwie domowym zwykle nie stanowią jego wyposażenia – czytamy w książce.

Komentarz do spraw o podział majątku, Jacek Ignaczewski

Jej autorzy podkreślają, że przedmiotami zwykłego urządzenia domowego służącymi do użytku obojga małżonków są nie tylko przedmioty, z których faktycznie oboje oni korzystają, lecz także takie przedmioty używane praktycznie przez jednego z małżonków, z których w normalnie funkcjonującej rodzinie mają możliwość korzystania oboje małżonkowie, np. tapczan, na którym sypia jedno z małżonków. I dodają, że przedmiotami służącymi do użytku obojga małżonków w rozumieniu art. 34. są także przedmioty służące bezpośrednio innym członkom rodziny, i to nie tylko dzieciom, lecz także innym osobom bliskim, mieszkającym wspólnie z małżonkami.

Jak podkreślają Krystyna Skiepko i Jacek Ignaczewski, przepis zawarty w artykule 34 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadza wyjątek od zasady zawartej w art. 33 tego kodeksu, który ustanawia zasadę, że przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę stanowią majątek każdego ze współmałżonków, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej. – Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością majątkową nawet wówczas, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie lub darowiznę – podsumowują ten problem autorzy komentarza.

W najnowszej edycji swego komentarza autorzy analizują też takie problemy jak podział mieszkania lub wkładu lokatorskiego w spółdzielni mieszkaniowej, udziałów w spółkach, wierzytelności i innych praw majątkowych, dochodów z majątku wspólnego i z majątku osobistego każdego z małżonków, środków zgromadzonych na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków, a także składek zewidencjonowanych na subkoncie prowadzonym przez ZUS.

Więcej o publikacji>>

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: profinfo

WKP Galeria Zdjęć

Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
zaastepstwo.pl
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE