Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2017.1117

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane