Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2017.1259

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze.

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane