Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2017.1316

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze.

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane