Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2017.1318

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane