Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2017.1898

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego.

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane