Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2017.1899

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wyróżnień i nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia sportowe.

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane