Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2017.1903

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za zasługi dla Energetyki", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia.

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane