Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2017.1904

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane