Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2017.1906

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego.

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane