Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2017.2097

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane