Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2017.2101

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane