Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2017.2108

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego.

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane