Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2017.2278

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane