Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2017.986

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane