Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2018.110

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane

Polecamy: