Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2018.1122

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane