Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2018.1126

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane