Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2018.1129

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane