Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2018.1132

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane