Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2018.1139

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane