Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2018.512

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane