Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2018.516

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane