Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2018.519

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane