Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2018.520

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane