Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2018.521

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane

Polecamy: