Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2018.522

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane