Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2018.523

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane