Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2018.734

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane