Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2018.737

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane