Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2018.900

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pożyczek na innowacyjne przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane