Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2018.908

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane