Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw » Dz.U.2018.917

Ten akt prawny prezentowany jest w wersji nieujednoliconej.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy

Plik tylko do pobrania.
Pobierz

Ostatnio dodane