Strona główna » Prawo » Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Znany jako Dziennik Ustaw (skrót Dz. U.), jest urzędowym publikatorem polskich aktów normatywnych. Ogłaszane są w nim m.in.: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, ustawy, rozporządzenia, rozporządzenia z mocą ustawy, teksty jednolite aktów prawnych, uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw.

UWAGA - od 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 1 punkt 8 Ustawy z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw zostały zniesione numery Dzienników Ustaw.

1993.12.24 129 poz. 600 ,

1993.11.09 106 poz. 482 ,

1993.10.11 94 poz. 431 ,

1993.10.02 90 poz. 416 ,

1993.09.23 88 poz. 411 ,

1993.08.28 79 poz. 373 ,

1993.08.04 71 poz. 342 ,

1993.06.08 47 poz. 211 ,

1993.05.13 38 poz. 172 ,

1993.04.30 34 poz. 154 ,

1993.03.17 21 poz. 91 ,

1993.02.18 13 poz. 60 ,

1993.01.29 7 poz. 34 ,