Komunikat

Drodzy Użytkownicy

W dniu 10 stycznia 2012 r. nastąpiła zmiana sposobu logowania do Forum LEX w związku z wprowadzeniem nowego systemu autoryzacji. Zmiana ma na celu podniesienie bezpieczeństwa danych użytkowników.

Forum LEX

Widok kombinacyjny Płaski widok Widok drzewa
co to jest interes prawny
toggle
W sadzie trzeba określic swój interes prawny. Czy ktoś dokładnie napisze jak nalezy wykazać swój interes prawny i w którym momencie- w pozwie czy też można w trakcie trwania procesu.
Flag Flag
Jeśli chodzi o interes prawy w post. administracyjnym to proszę spojrzeć w internecie na krótkie opracowanie zawarte pod http://www.administracja.info/naukaadmnistracji.doc Co do kodeksu postępowania cywilnego: kodeks nie zawiera definicji "interesu prawnego". Posłużę się cytatem z podręcznika wyd. Lexis Nexis "Postępowanie Cywilne. Zarys Wykładu", Warszawa 2004, str. 147: "Interes ten wynika najczęściej z zagrożenia sfery prawnej powoda ze strony pozwanego, ale nie jest to obecnie wg kodeksu konieczna przesłanką skuteczności poództwa o ustalenie. W każdym razie nie musi to być interes majątkowy, gdyż w grę wchodzić mogą również prawa niemajątkowe powoda (...) Interes prawny powód musi mieć już w chwili wytoczenia powództwa i powinien go już wykazać w pozwie. W ten sposób ciężar wykazania interesu prawnego spoczywa na powodzie. Sąd zaś z urzędu jest uprawniony do badania, czy podany przez powoda interes prawny uzasadnia wytoczenie powóztwa o ustalenie (...) w razie braku tego interesu sąd powództwo oddali". Ujmując rzecz praktycznie: moeż Pani żadać np. stwierdzenia istnienia stosunku pracy, stosunku najmu/dzierżawy, żądać wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przez osoby będące Pani dłużnikami po to tylko, aby móc wyegzekwować swoją wierzytelność z majątku nabytego w ten sposób przez pani dłużników, itp. itd
Flag Flag
Prawdopodobnie chce Pani złożyć pozew o ustalenia (na podstawie art. 189 kpc) istnienia, bądź nieistnienia, określonego prawa albo stosunku prawnego. Na gruncie art. 189 kpc interes prawny jest pojmowany nieco inaczej niż np. w prawie administracyjnym, nie wystarczy go tylko mieć (i odowodnić), ale dodatkowo trzeba mieć interes, by to swoje prawo dochodzić w oddzielnym procesie o ustalenie. W ugruntowanym orzecznictwie sądowm panuje pogląd, że owego odrębnego interesu nie ma ten kto zamiast o ustalenie mógłby wystapić z żądaniem dalej idącym, np. o przyznanie świadczenia. Jeśli na przykład ktoś posiada jakąś rzecz, którą Pani uważa za swoją własność, to brak interesu prawnego do ustalenia praw własnosci w odrębnym postepowaniu. Może Pani bowiem wystąpić z pozwem o wydanie tej spornej rzeczy, a sąd w trakcie tej sprawy ustali czyja jest ta rzecz.
Flag Flag
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyskusji
musisz się zalogować
Logowanie

Jeżeli masz już swoje konto - wystarczy, że podasz swój e-mail i hasło.
Jeżeli jeszcze konta nie posiadasz - zachęcamy do bezpłatnej rejestracji.

Zamknij