Komunikat

Drodzy Użytkownicy

W dniu 10 stycznia 2012 r. nastąpiła zmiana sposobu logowania do Forum LEX w związku z wprowadzeniem nowego systemu autoryzacji. Zmiana ma na celu podniesienie bezpieczeństwa danych użytkowników.

Forum LEX

Widok kombinacyjny Płaski widok Widok drzewa
jak napisać wniosek?
toggle
Chciałbym złożyć w sądzie spadku wniosek o nakazanie osobie XXX (u której znajduje się testament) aby złożyła go w sądzie spadku. Wiem, że do takiego wniosku trzeba dołączyć skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy. Nie mam jednak takiego odpisu, gdyż w Urzędzie Stanu Cywilnego odmówiono mi jego wydania, bowiem nie jestem krewnym spadkodawcy, a takowe odpisy wydaje się tylko krewnym lub osobom mającym interes prawny. Wobec tego jak mam napisać taki wniosek do sądu spadku, aby ten sąd mi go nie odrzucił z powodu braku załącznika w postaci skróconego odpisu aktu zgonu? Czy sąd spadku nie mógłby sam wystąpić o taki odpis do Urzędu Stanu Cywilnego?
Flag Flag
Do otrzymania aktów stanu cywilnego uprawnieni są, osoba której akt dotyczy, wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, sąd i inne organy państwowe, inne osoby, które wykażą w tym interes prawny - art. 83 pkt 1i2 ustawy z ania 29 wrzesnia 1986r. prawo o aktach stanu cywilnego Dz.U. z 2004r. nr. 166, poz. 1735, nalezy uzasadnić swój interes w uzyskaniu aktu zgonu i urząd powinien wydac akt, można także we wniosku o nakazanie złozenia testamentu, wnioskować aby sąd zażądał wydania aktu.
Flag Flag
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyskusji
musisz się zalogować
Logowanie

Jeżeli masz już swoje konto - wystarczy, że podasz swój e-mail i hasło.
Jeżeli jeszcze konta nie posiadasz - zachęcamy do bezpłatnej rejestracji.

Zamknij