Komunikat

Drodzy Użytkownicy

W dniu 10 stycznia 2012 r. nastąpiła zmiana sposobu logowania do Forum LEX w związku z wprowadzeniem nowego systemu autoryzacji. Zmiana ma na celu podniesienie bezpieczeństwa danych użytkowników.

Forum LEX

Widok kombinacyjny Płaski widok Widok drzewa
Termin rozpatrzenia sprawy przez Woj, Sąd Administracyjny
toggle
Proszę o podanie ile czasu ma Wojewódzki Sąd Administracyjny na rozpatrzenie wniesionej sprawy przed ten Sąd,jeżeli sprawa zostala skierowana już przez w/w Sąd to rozpatrzenia w trybie na posiedzeniu niejawnym. Proszę o podanie wykladni prawnej w tej sprawie.
Flag Flag
Panie Włodzimierze - w jakim celu umieścił Pan na tym Forum dwa takie same zapytania? Jedno z reguły wystarczy!!!
Flag Flag
termin ten reguluje....Dz.U.02.153.1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. pod tym wskazanym adresem intresującą wiedze pan znajdzie http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/
Flag Flag
Nowość - Andre udzielil krótkiej odpowiedzi. Ale niestety błędnej, ponieważ przywołana ustawa nie nakłada na sąd administracyjny terminów rozpatrzenia sprawy. Inne ustawy także nie, ale w razie zbyt długiego postepowania można byłoby skarżyć do NSA "przewlekłość" w rozpatrywaniu sprawy. Jednakże, kwestia przy jakim opóźnieniu NSA oceniłby, że nastąpiła zwłoka w rozpatrywaniu skargi, pozostaje do swobodnego uznania tego Sądu.
Flag Flag
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyskusji
musisz się zalogować
Logowanie

Jeżeli masz już swoje konto - wystarczy, że podasz swój e-mail i hasło.
Jeżeli jeszcze konta nie posiadasz - zachęcamy do bezpłatnej rejestracji.

Zamknij