Komunikat

Drodzy Użytkownicy

W dniu 10 stycznia 2012 r. nastąpiła zmiana sposobu logowania do Forum LEX w związku z wprowadzeniem nowego systemu autoryzacji. Zmiana ma na celu podniesienie bezpieczeństwa danych użytkowników.

Forum LEX

Widok kombinacyjny Płaski widok Widok drzewa
Nieznany adres uczestnika
toggle
Jak napisać wniosek do sądu o zasiedzenie, gdy nie jest mi znany adres zamieszkania uczestnika, bo prawdopodobnie zmarł?
Flag Flag
W postępowaniu nieprocesowym, stosownie do przepisu art. 510 § 2 kodeksu postępowania cywilnego w razie potrzeby wyznaczenia kuratora do zastępowania zainteresowanego, którego miejsce pobytu nie jest znane, jego wyznaczenie następuje z urzędu. Uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu strony jest nieznane, stanowi podstawowy warunek ustanowienia kuratora. Wynika to wyraźnie z art. 144 § 1 k.p.c Nie można uznawać za uprawdopodobnienie samego twierdzenia strony, że nie zna aktualnego miejsca zamieszkania (pobytu) strony przeciwnej. W praktyce sądowej przesłanki ustanowienia kuratora dowodzone są przy pomocy takich dokumentów jak pisemne informacje biur adresowych lub organów ewidencji ludności(wyrok SN 30.6.1997, II CKU 71/97) W przedmiotowej sprawie radziłbym Panu najpierw wystapić do Centralnego Biura Adresowego o podanie aktualnych danych uczestnika postępowania nieznanego z miejsca pobytu. Informacje przekazane z CBA najczęściej stanowią bowiem podstawę do powołania kuratora zgodnie z wnioskiem.
Flag Flag
Ale Centralne Biuro Adresowe wymaga chyba wykazania interesu prawnego, a jak mam taki wykazać?
Flag Flag
Prosze wskazać,ze jest Pan wnioskodawcą w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia, a osoba poszukiwana jest uczestnikiem tego postępowania.
Flag Flag
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyskusji
musisz się zalogować
Logowanie

Jeżeli masz już swoje konto - wystarczy, że podasz swój e-mail i hasło.
Jeżeli jeszcze konta nie posiadasz - zachęcamy do bezpłatnej rejestracji.

Zamknij