Komunikat

Drodzy Użytkownicy

W dniu 10 stycznia 2012 r. nastąpiła zmiana sposobu logowania do Forum LEX w związku z wprowadzeniem nowego systemu autoryzacji. Zmiana ma na celu podniesienie bezpieczeństwa danych użytkowników.

Forum LEX

Widok kombinacyjny Płaski widok Widok drzewa
Dodatek stażowy za 5 lat pracy
toggle
Jak mam policzyć dodatek stażowy osobie(pracownik samorzadu terytorialnego), która: w 2001r i 2002r.była zatrudniona jako stażysta, następnie miał umowy na czas określony w wymiarze pełnym i na 1/2 etatu między tymi umowami były też przerwy w zatrudnieniu np. 3 miesiące. Od IX.2004 do dziś pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony ale na 1/2 etatu. Proszę o podanie dokładnej podstawy prawnej lub wyjaśnić jak wyliczyć dodatek, co z przerwami?Czy dodatek przyznaje się na pisemny wniosek przcownika?
Flag Flag
Przyznawany pracownikom samorządowym dodatek stażowy wynosi 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, pod warunkiem przepracowania pięciu lat. Wysokość tego dodatku wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Do okresu pracy uprawniającego pracowników samorządowych do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Dotyczy to np. okresów pracy w gospodarstwie rolnym oraz okresów pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Oznacza to, że do okresu uprawniającego pracownika do dodatku z tytułu wysługi lat w określonej wysokości , Winno się doliczyć zakończone okresy zatrudnienia (czyli świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę bez względu na miejsce zatrudnienia i etat) oraz okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której praca w jednostce samorządowej stanowi dodatkowe zatrudnienie danego pracownika. W takim przypadku do okresu tego dodatkowego zatrudnienia pracownika nie podlegają zaliczeniu okresy zatrudnienia podstawowego. Fakt zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy nie ma znaczenia dla ogólnego stażu pracy tego pracownika. Okres pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na 1/2 etatu jest traktowany tak samo jak okres pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. #> art. 21 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.), #> § 7 rozporządzenia z 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 146, poz. 1222 ze zm.), #> art. 22 ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (DzU z 2001 r. nr 86, poz. 953 ze zm.), #> art. 79 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 99, poz. 1001 ze zm.), #> art. 1 ustawy z 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (DzU z 1990 r. nr 54, poz. 310).
Flag Flag
musi pani dokładnie podliczyć lata, miesiące nawet na pół etatu, które są doliczane do stażu pracy wszystkie jeżeli pracownik posiada z tych miejsc świadectwa pracy i za jeden rok po przepracowaniu 3 lat oczywiście jest 1,2 % ale niestety musi pani doliczyć do stażu pracy nawt 5 dni jeżeli pracownik miał umowe o prace. Pozdrawiam
Flag Flag
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyskusji
musisz się zalogować
Logowanie

Jeżeli masz już swoje konto - wystarczy, że podasz swój e-mail i hasło.
Jeżeli jeszcze konta nie posiadasz - zachęcamy do bezpłatnej rejestracji.

Zamknij