Komunikat

Drodzy Użytkownicy

W dniu 10 stycznia 2012 r. nastąpiła zmiana sposobu logowania do Forum LEX w związku z wprowadzeniem nowego systemu autoryzacji. Zmiana ma na celu podniesienie bezpieczeństwa danych użytkowników.

Forum LEX

Widok kombinacyjny Płaski widok Widok drzewa
dziecko martwo urodzone
toggle
proszę o opinię prawną czy USC miał prawo odmówić mi wydania odpisu aktu USC jako dziecko martwo urodzone.szpital po wielkich perypetiach wydał mi dokument zgonu dziecka bez podania płci dziecka a USC nie chce mi dziecka zarejestrować bez podania płci dziecka.miałam usówaną ciążę laparaskopowo z uwagi na zagrożenie życia.proszę o pomoc bo mało że straciłam dziecko to urzędy robią mi problemy.chciałabym odwołać się od ich odmowy ale nie wiem jak?
Flag Flag
Poszukaj pomocy tu: www.dlaczego.org.pl, są tam dokładne opisy jak i co załatwić. Bardzo mi przykro
Flag Flag
\"Nieuregulowanym prawnie praktycznym problemem przy wypełnianiu kart pisemnego zgłoszenia pozostaje kwestia określenia płci. W przypadku wczesnych poronień wypełnienie przez lekarza rubryki „płeć” może napotkać na obiektywne trudności. Nie ma możliwości pozostawienia rubryki niewypełnionej lub wpisu „płeć nieznana”, gdyż na podstawie tak wypełnionego dokumentu nie będzie możliwe sporządzenie aktu urodzenia. W tym stanie rzeczy Ministerstwo Zdrowia22 zaleca stosowania tzw. uprawdopodobnienia płci. Możliwym alternatywnym rozwiązaniem jest ustalanie płci dziecka w drodze ustalenia treści aktu cywilnego zgodnie z art. 32 Prawa o aktach stanu cywilnego. Wówczas treść aktu ustala się w postępowaniu przed sądem. Wydaje się, że z tych dwóch rozwiązań lepsze jest uprawdopodobnienie płci. Trudno byłoby obciążać niedofinansowaną służbę zdrowia albo nie zawsze zamożnych rodziców koniecznością przeprowadzania kosztownych badań cytogenetycznych zarodka. Biorąc pod uwagę ratio legis przepisów dotyczących rejestracji i pochówku dzieci zmarłych w wyniku poronienia, wydaje się uzasadnione przyjęcie rozwiązania szybszego, mniej skomplikowanego i ekonomiczniejszego, które zarazem nie narusza w żaden sposób praw stanu cywilnego i szanuje wolę rodziców dziecka. Oczywiste jest jednak, że rozwiązanie to powinno znaleźć podstawy w przepisach, tak by jego stosowanie nie budziło wątpliwości co do legalności ani trybu. Konieczna jest zatem stosowna nowelizacja właściwego rozporządzenia\" cytat z http://www.poronienie.pl/stow_konf4.html
Flag Flag
Niestety USC odmawia w takiej sytuacji rejestracji. Najlepiej byłoby poprosić w szpitalu o poprawienie dokumentów i wpisanie płci. Przydatne informacje, przykładowe teksty pism i obowiązujące akty prawne znajdziesz tutaj: http://www.poronienie.pl/prawo_w_pigulce.html i na forum \"prawnik\" http://www.poronienie.pl/forum/forum.php?id=16&usebb_sid=7869ffd1b36690dec2c173e00cc88706 Powodzenia
Flag Flag
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyskusji
musisz się zalogować
Logowanie

Jeżeli masz już swoje konto - wystarczy, że podasz swój e-mail i hasło.
Jeżeli jeszcze konta nie posiadasz - zachęcamy do bezpłatnej rejestracji.

Zamknij