Komunikat

Drodzy Użytkownicy

W dniu 10 stycznia 2012 r. nastąpiła zmiana sposobu logowania do Forum LEX w związku z wprowadzeniem nowego systemu autoryzacji. Zmiana ma na celu podniesienie bezpieczeństwa danych użytkowników.

Forum LEX

Widok kombinacyjny Płaski widok Widok drzewa
Sprzedaż nieruchomości ze spadku i darowizna
toggle
Jeżeli sprzeda się nie ruchomość nabytą w drodze spadku (2 współwłaścicieli I grupy pokrewieństwa) po 5 latach po roku, w którym nastąpiło nabycie spadku, to z tego co wiem już wtedy nie ma podatku, ale co gdy jeden z współwłaścicieli przekaże w formie darowizny pieniądze ze sprzedaży drugiemu? Oczywiście zgłosi do US tą darowiznę, to w pierwszej grupie nie będzie podatku, czy trzeba znowu czekać 5 lat?
Flag Flag
Zwolnienie podatkowe przy darowiźnie pomiędzy członkami najbliższej rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym, macocha), o którym stanowi art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn są niezależne od zwolnień związanych z wykorzystaniem darowizny lub spadku na własne cele mieszkaniowe. Nie trzeba więc czekać 5 lat (w pytaniu nie określiłeś Mariuszu, z czym czekać), bo takiego wymogu wskazany art. 4a nie zawiera. Wspomniano wprawdzie w art.4a ust.4 pkt 1 o nabyciu wartości od tej samej osoby w ciągu ostatnich 5 lat, ale ten przypis ma inne znaczenie. Mianowicie, jeśli łączna kwota nabytych wartości (jako spadku lub darowizny) d tej samej osoby w ciągu ostatnich 5 lat nie przekroczy kwoty określonej w art.9 ust.1 pkt 1, wynoszącej obecnie 9637 zł dla nabywców z I grupy podatkowej, to nie ma nawet obowiązku zgłaszanie tej darowizny naczelnikowi urzędu skarbowego.
Warto przy tym pamiętać, że dla opisanego w pytaniu przypadku, istotna do zastosowania zwolnienia przy darowiźnie, jest relacja rodzinna między darczyńcą a obdarowanym, a nie każdego z nich oddzielnie względem spadkodawcy. Na przykład gdyby darczyńca i obdarowany byli kuzynami, mającymi wspólnego dziadka, to w zakresie dziedziczenia byliby zaliczeni do I grupy podatkowej, natomiast przy darowiźnie miedzy nimi już nie, ponieważ nie są rodzeństwem.
Flag Flag
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyskusji
musisz się zalogować
Logowanie

Jeżeli masz już swoje konto - wystarczy, że podasz swój e-mail i hasło.
Jeżeli jeszcze konta nie posiadasz - zachęcamy do bezpłatnej rejestracji.

Zamknij