Komunikat

Drodzy Użytkownicy

W dniu 10 stycznia 2012 r. nastąpiła zmiana sposobu logowania do Forum LEX w związku z wprowadzeniem nowego systemu autoryzacji. Zmiana ma na celu podniesienie bezpieczeństwa danych użytkowników.

Forum LEX

Widok kombinacyjny Płaski widok Widok drzewa
RE: Odp:prywatny cmentarz
toggle
Czy można założyć prywatny cmentarz? jake czeba spełniać warunki i od jakich działów administracji zdobyć zezwolenia. Teren będoncy moją własnścią znajduje się w obrębie cmentarza. Już są tam pochowane osoby zmarłe teren po części został zagarnięty nielegalnie przez proboszcza naszej parafii. Prowadze usługi pogrzebowe. Teren ten chce przeznaczyć na cmentarz lecz pazerstwo i chciwość księdza proboszcza przychodzi ludzkie pojęcie. wiec zwracam się z proźbą i pytaniem czy jest to realne aby założyć własny cmentarz.
Flag Flag
Odp:prywatny cmentarz
24.07.06 00:00 jako odpowiedź na Anonim.
Zgodnie z art 7 ustawy o samorzadzie gminnym, budowa cmentarzy należy do zadań gminy - podstawa Dz.U. z 2001r. nr. 142, poz 1591.
Flag Flag
Odp:prywatny cmentarz
25.07.06 00:00 jako odpowiedź na Anonim.
Hmmm, pytanie jest ciekawe. W zasadzie chyba nie ma przeszkód prawnych, w końcu mamy ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Co prawda prowadzenie cmentarzy należy do zadań własnych gminy ale co z tego. Podobnie jest z przedszkolami a nie ma zakazu prowadzeni przedszkoli prwatnych.
Flag Flag
Pytanie pojawiło się na tym portalu w roku 2006 (wtedy też były odpowiedzi), a wróciło teraz zapewne wskutek tego, że ktoś dodał jakąś reklamę, usuniętą następnie przez administratora. Ale temat warto omówić, bo jest jest ciekawy, jak to określił autor odpowiedzi z 25 lipca 2006 - głównie z uwagi na kwestię, co komu wolno, w tym pojedynczemu obywatelowi. Zgadzam się z autorem odpowiedzi z lipca 2006 r., że fakt zaliczenia prowadzenia cmentarzy do zadań własnych gminy nie zawiera zakazu prowadzenia ich przez kogoś innego. Ale też nie daje zezwolenia. Wyjaśnienia komu wolno prowadzić cmentarz , należy szukać w ustawie z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych - tekst jednolity Dz.U. 2015 r., poz. 2126 (z późn. zm.). Ta ustawa przewiduje dwa rodzaje cmentarzy: komunalne oraz wyznaniowe. Nie przewiduje więc cmentarzy prywatnych.
Z pytania wynika, że problemem jest dokonywanie pochówków przez proboszcza na terenie prywatnym pytającego, czyli samowolne rozszerzenie cmentarza. Zgodnie z art. 1 ust.3 powołanej ustawy, o rozszerzeniu cmentarza wyznaniowego decyduje "właściwa władza kościelna", a rozszerzenie może nastąpić na terenie przewidzianym na ten cel w planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalanym przez radę gminy. Trzeba więc sprawdzić, czy proboszcz jest władzą kościelną szczebla odpowiedniego do decydowania o rozszerzeniu cmentarza, oraz czy owo rozszerzenie ujęte jest w planie zagospodarowania przestrzennego. Jeśli byłoby w planie, to realizacja rozszerzenia cmentarza na teren prywatny wymagałaby wywłaszczenia terenu oraz zapłaty słusznego odszkodowania.
Flag Flag
RE: Odp:prywatny cmentarz
07.11.17 13:42 jako odpowiedź na Bogusław .
Zgadzam się z Panem chyba we wszystkim ale ... zastanówmy się nad art. 1 ust. 3 ustawy "Właściwe władze kościelne decydują
o założeniu lub rozszerzeniu cmentarza wyznaniowego, które może nastąpić na terenie przeznaczonym na ten cel
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu zgody właściwego inspektora sanitarnego." Ustawa nie rozstrzyga czyj ma być grunt. Nie wnikając zatem w charakter wyznania (bo to może być dowolne wyznanie), cmentarz może być przy spełnieniu odpowiednich okoliczności w 100% prywatny, bo odpowiednia władza kościelna ma tylko podjąć decyzję, że tu i tyle, nie jest napisane, że muszą być właścicielem.
Flag Flag
Ja rozumiem teoretyczne dywagacje na temat zgody / nie zgody prawnej na prowadzenie własnego cmentarza ale podstawowe pytanie jednak powinno zostać zadane - po co komu taki cmentarz w ogóle ?
Flag Flag
RE: Odp:prywatny cmentarz
14.11.17 12:46 jako odpowiedź na Marek Kosoń.
Prawdopodobnie, jak wynika z pytania, parafia (proboszcz) wykorzystuje teren nie będący jego własnością - jak cmentarz wyznaniowy. Dla właściciela gruntu byłoby prościej odsprzedać teren parafii, ale chyba nie mogą się porozumieć w tej kwestii z proboszczem, stąd wpadł na pomysł założenia prywatnego cmentarza, na którym mógłby zarabiać jako właściciel.
Sporo zamieszania w niniejszej dyskusji wprowadził autor wpisu z 7 listopada 2017 r., twierdząc że ustawa o cmentarzach... nie wymaga by zakładający lub rozszerzający cmentarz był właścicielem gruntu. Błąd w interpretacji autora wpisu z 7 listopada wynika stąd, iż przyjął, że działa tutaj tylko jedna ustawa, a zapomniał, że prawo jest systemem wielu ustaw. Przy takiej interpretacji można byłoby dość do absurdalnego wniosku, że na przykład w razie drobnej kolizji na drodze (popularnie zwanej "stłuczką"), jeden z uczestniczących w niej kierowców mógłby tego drugiego LEGALNIE: zwyzywać, opluć, pobić, okaleczyć - bo tego akurat nie zabrania Prawo o ruchu drogowym.
Wracając do cmentarza, brak w ustawie wymogów by zakładać cmentarz na własnym gruncie, nie oznacza dowolności, ponieważ z innych przepisów, choćby z art.21 ust.1 Konstytucji o brzmieniu "Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia" - wynika zasad ochrony własności prywatnej. A więc na terenie prywatnym nie można niczego robić bez zgody właściciela tego gruntu, zwłaszcza nie można podejmować działań pozostawiających trwałe zmiany, wywołane chowaniem zmarłych.
Co do wymaganego ustawą o cmentarzach... przeznaczenia terenu na ten w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, w samym planie (nawet już zatwierdzonym) może pojawić się zamiar rozszerzenia cmentarza na teren prywatny, ponieważ plan, z natury swojej sięga w przyszłość. Jednakże przed rozpoczęciem realizacji tego co zaplanowane, należy uregulować sprawy własnościowe, czyli albo wykupić teren, albo wywłaszczyć go, za słusznym odszkodowaniem.
Flag Flag
RE: Odp:prywatny cmentarz
17.11.17 14:15 jako odpowiedź na Bogusław .
Bardzo dziwny temat, naprawdę...
Flag Flag
RE: Odp:prywatny cmentarz
18.11.17 11:41 jako odpowiedź na Witold Stefaniak.
Wydaje mi się, że nie masz szans na dostanie pozwolenia, a takie na pewno jest potrzebne. Moim zdaniem odpuść sobie temat i poszukaj możliwości zarobkowania w inny sposób.
Flag Flag
RE: prywatny cmentarz
29.06.18 13:38 jako odpowiedź na Anonim.
Nigdy nie słyszałem o prywatnych cmentarzach. Nie wiem czy są w ogóle wydawane taki zgody zwykłym ludziom.
Flag Flag
Jeżeli chcesz wziąć udział w dyskusji
musisz się zalogować
Logowanie

Jeżeli masz już swoje konto - wystarczy, że podasz swój e-mail i hasło.
Jeżeli jeszcze konta nie posiadasz - zachęcamy do bezpłatnej rejestracji.

Zamknij